PROVINĚNI LÁSKOU

 

Laura se svěřuje Dianě se svým snem

 

Agustin se ráno objevuje u Lauřiných dveří, ta je zmatená, protože se to odvíjí stejně jako její sen

 

Agustin přinesl Lauře dokumenty, na kterých se dohodli

 

Lorena pochybuje o Agustinově teorii

 

Gabriela znovu vidí Gastona s jinou ženou