JUANIN ZÁZRAK

 

Mauricio a Juana si užívají v horské chatě, zatímco Camacho je jim v patách

 

Salvador a Ana Maria jsou, stejně jako Camacho, Juaně a Mauriciovi na stopě

 

Mauricio lituje, že Juaně nemůže nabídnout více

 

milování Juany a Mauricia